Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİNİN FONKSİYONU NEDİR?

Rehberlik Servisimiz, öğrencilerimizin gelişim süreci içinde karşılaştıkları güçlükleri problem haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmak, kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerisine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı, yaratıcı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak, velilere ve öğretmenlere uygun mentörlüğü sağlamak temel amaçlarına sahiptir.

Okulumuzda bulunan rehberlik servisi; öğrencilerin eğitsel, mesleki ve psikolojik gelişimlerini takip eder, bu süreç içinde velilerimizle işbirliği yaparak gerekli yönlendirmeleri yapar.

 

Peki bu çalışmalar neleri kapsıyor?

 • Eğitim-Öğretimi Geliştirme Çalışmaları
 • Bireysel Rehberlik Çalışmaları
 • Oryantasyon Çalışmaları
 • Yönlendirme Çalışmaları
 • Sosyal Sorumluluk Çalışmaları
 • Sınıf Öğretmenlerine Danışmanlık
 • Veli Yönlendirme Çalışmaları
 • Personele Yönelik Seminer Çalışmaları

Rehberlik Servisimizin hizmetleri neler?

 • Arkadaş ilişkileri,
 • Ders başarısı,
 • Aile ile olan ilişkiler,
 • Kendini tanıma,
 • Kendini rahat ifade edebilme,
 • Sınav kaygısı,
 • Okul korkusu,
 • Stres,
 • Öfke kontrolü,
 • Ders çalışma yöntemleri,
 • Karar verme becerileri,
 • Ergenlik Dönemi Problemleri,
 • Diğer psikolojik, eğitsel veya mesleki konularda rehberlik servisimiz hizmet vermektedir.

Öğrencilerimizle ilgili çalışmalar: Öğrencilerimize kişisel, eğitsel, mesleki konularda rehberlik etmek, problemlerinin çözümünde yardım sağlamak bu çalışmalarımızın kapsamını oluşturmaktadır. Çalışmalarımız sınıf çalışmaları, seminer çalışmaları, bireysel öğrenci görüşmeleri ve grup çalışmaları şeklinde yürütülür.

Okul İdaresi ile ilgili çalışmalar: Öğrencilerimizle ilgili yaptığımız çalışmalar konusunda okul idaresini bilgilendirmek, okul idaresi ile bilgi alışverişinde bulunmak, Okul İdaresi- Rehberlik Servisi Öğrenci- Öğretmen koordinasyonunu sağlamak bu çalışmalarımızın içeriğini oluşturmaktadır.

Velilerimizle ilgili çalışmalar: Rehberlik Servisi'mizin ve çalışmalarımızın velilerimize tanıtımı, öğrencilerimize yaklaşımda velileri-mizle ortak tavır alabilmek için yaptığımız bilgi alışverişi ve yönlendirme çalışmaları, velilerimize yönelik seminer çalışmaları bu kapsamdadır.

Yeni Öğrencilerimize Yönelik Rehberlik Çalışmalarımız: Rehberlik servisi okulumuza yeni başlayan bütün öğrencilerimizi, rehberlik servisinin sağladığı hizmetler konusunda bilgilendirmek ve okula uyum süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla rehberlik servisine davet eder.

Mesleki Rehberlik Çalışmalarımız: Öğrencilerimizin kendilerini ve meslekleri tanımalarını, mesleki yönelimlerinde onlara destek olmayı amaçlar. Bu amaç doğrultusunda yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

 Grup Çalışmalarımız: Öğrencinin kendini keşfetmesi yolunda düzenlenen önleyici ve gelişimsel grup çalışmaları, öğrencilerimizin kişisel gelişimlerini desteklemeyi amaçlar.

Velilerimize Yönelik Çalışmalarımız: Öğrencilerimizin başarı yolunda attıkları her adımda onların yanlarında olarak okul ile işbirliği içerisinde çalışmalarımıza destek olan velilerimizi bilgilendirmeyi amaçlar. Veli toplantıları, veli seminerleri, veli kahvaltıları vb.

Öğretmenlerimiz ile İşbirliği: Okul rehber öğretmeni, okul içerisinde idare ve öğretmenlerile sıkı bir işbirliği içerisinde çalışır. Öğrenci ile doğrudan ve düzenli iletişim halinde bulunan öğretmenler, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi’yle paylaşmak üzere özel ihtiyaçları tespit ederler. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi bu ihtiyaçlar doğrultusunda öğrenciler ile bireysel veya grup görüşmeleri düzenler.

Rehberlik servisine başvuru:  Hizmetin daha etkin ve planlı yapılmasını sağlamak için rehberlik servisimiz randevu sistemi ile çalışmaktadır.

 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi Özel Çalışmaları

Çocuklarımızı daha iyi tanımak ve uygun yönlendirmeleri yapabilmek adına, rehberlik servisimiz tarafından gerekli görüldüğünde belirli yaş gruplarına yönelik testler uygulanmaktadır.

Ankara Gelişim Tarama Envanteri: 0-6 yaş arası dönemde genel gelişimi ve 4 temel beceri alanını değerlendirmek amacıyla uygulanır.

 • Dil-bilişsel beceriler
 • İnce motor beceriler
 • Kaba motor beceriler
 • Sosyal beceri- özbakım becerileri

Peabody Resim Kelime Testi: 2-12 yaş arası çocuklarda, resimlerle sözcük  (kavram) gelişimini saptamayı amaçlar.

Bender  Gestalt Görsel Motor Algı Testi: 5 yaş 6 ay-10 yaş 11 ay için geçerli olan, görsel uyaranın algılanmasını, görsel motor koordinasyonu ve algılanan uyaranın motor işlevlerle ifade edilebilmesini değerlendirmek amacıyla uygulanır.

Cümle Tamamlama Testleri: Bireyin davranış, duygu, kendini ve çevreyi algılama ve yorumlama biçimleri ile sorun alanlarını araştırmaya yönelik olarak hazırlanmış ve uygulanan testlerdir.

Resim Çizme Testleri:  Özellikle davranışın örtülü ve bilinçdışı özelliklerini yordamak için uygulanan, çocuğun  iç dünyası hakkında bilgi veren bir yöntemdir.

Çocuk Duygudurum Ölçekleri/ Çocuk Depresyon Ölçeği: Özellikle 9-13 yaş grubunda, çocuğun belirli durumlarda veya genel koşullardaki ruh halini yordayabilmek amacıyla uygulanır.

Metropolitan Okul Öncesi Olgunluk Testi: 5 yaş 6 ay-6 yaş dönemi çocuklarına; ilkokula hazırlık, dildeki başarı ve becerileri, kas koordinasyonunu, hareket kabiliyetlerini, yönergeyi nlayabilme ve uygulayabilmeyi, sayı ve eşleştirme bilgisini ve grup etkinliklerine katılım gibi okul olgunluğu göstergelerini ölçer.

Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi: 4-12 yaş grubuna, hikaye tamamlama yöntemiyle uygulanan, çocukların sorunlarını ve iç dünyalarını anlayıp çözümlendirebilmek amacı olan testtir.

Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi:  3-9 yaş arası çocuklarda görsel algı ve görsel koordinasyonu değerlendirmek amacıyla kullanılır:

Diğer özel uygulamalar: Kent EGY. Testi, Porteus Labirentleri Testi.