Eğitim Anlayışımız

Eğitim Anlayışımız

 

Bizim eğitim anlayışımıza göre başarısız öğrenci yoktur. Her öğrenci ayrı bir dünyadır ve her öğrencinin içinde çıkarılmayı bekleyen bir cevher vardır. İşte eğitmenlik ve öğretmenlik tam da burada başlar. Öncelikle o cevherin orada olduğuna öğrenciyi ikna etmek ve ortaya çıkması için birlikte çalışmak… Bu teorimizi doğrulayabilmek için özel programlar uygulanır. Bu programlarla öğrencilerimizin öz güvenleri artar ve ellerinden gelenin en iyisini yaparlar. Bir şey üretmenin ya da başarılı bir performans ortaya koymanın verdiği hazzı tadan öğrenci geleceğe güvenle bakar.

Bu anlayış, öğretim modellerinde de farklı öğrenci ihtiyaçlarına hitap eden çeşitliliğe gitmemizi gerektirmiştir. Öğrencilerin küçük yaş grubunda soyut algılarının henüz gelişmediği ve öğrenmelerinin ancak bilgiyi somut olarak görebildikleri, deneyip, anlamlı hale getirdikten sonra öğrenebildikleri bilinen bir gerçektir. Artık çağımızda okul süreçlerinde ‘öğretme’ kavramı yerine ‘öğrenme’ kavramı merkeze konmuştur. Öğrencilerimizin sadece okulda ve sınırlı bir süre değil, hayat boyu öğrenen bireyler olması hedeflenmektedir. Bu durumda da öğrencilere; kendi başlarına planlı ve programlı öğrenmeyi gerçekleştirebilecekleri beceriler kazandırmak, hızla değişen dünyaya uyum sağlamaları ve sürekli güncellenen bilgiyi yakalamaları için donanımlı olmalarını sağlayacak yöntemler sunmak bizim en önemli görevimizdir.

Fotoğraf Galerisi