Okul Aile Birliği

Okul Aile Birliği

Bir okulun başarıya ulaşmasında önemli sac ayaklarından biridir veliler. Bir okulun velileri okul ile iş birliği içinde hareket ettikçe bu durum öğrencinin ders başarısına da duygu durumuna da olumlu yansır. Bu birliktelik öğrencinin her anlamda mutluluğunun önemli bir anahtarıdır.

Hedef Koleji yöneticileri okul kurulduğu günden bu yana velilerini hiçbir zaman müşteri olarak görmemiş Büyük Hedef Ailesinin bir ferdi olarak kabul etmiştir. Bu anlayışı benimseyen velilerimiz de okul-aile birliğimizin etkin bir biçimde çalışmasını kolaylaştırmışlardır.

Hedef Koleji Okul-Aile Birliği kurulduğu günden beri önemli sosyal sorumluluk projelerine imza atmış, okulumuzun tanıtımında ve büyümesinde büyük rol oynamıştır. Özellikle “kardeş okul projeleriyle” köy okullarına yapılan ayni ve nakdi yardımlar ile köyde okumak için gayret eden çocuklara yardım elini uzatmış, yine kent merkezinde olan  ve ekonomik açıdan sıkıntı yaşayan çevre okul öğrencileri için yardım etkinlikleri düzenlemiş, onları okulumuzda ağırlamıştır. Yine değişik sağlık sorunları sonucu eğitimine devam edemeyen öğrenciler için kampanyalar düzenlemiş, LÖSEV gibi ulusal çapta faaliyet yürüten vakıflar aracılığıyla bu çocuklarımızdan da desteklerini hiçbir zaman esirgememişlerdir. LÖSEV’den gelen “teşekkür” içerikli mektuplar yapılan çalışmaların karşılık bulduğunu göstermesi açısından bizleri çok mutlu etmiştir.

Okul-Aile Birliğimiz, düzenledikleri kültür gezileriyle, velilerimiz ile öğretmenlerimiz arasındaki iletişimin daha da iyi bir noktaya gelmesini sağlamış, velilerimizin okula bağlılıklarını artırarak başta belirttiğimiz hususlarda okul-veli-öğrenci birlikteliğinin oluşmasında önemli bir rol oynamıştır.