Eko-Okullar Programı

Eko-Okullar Programı

Eko-Okullar Programı

Eko-Okullar Programı okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. Program,okullarda ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin uygulanmasını da sağlar.Programın uygulanması, öğrencilere çevre konusunda olduğu kadar, yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandırır.
Iki yıl boyunca Çöp-Atık konusunu çalışarak Yeşil Bayrak ödülünü hak ettik. Bundan sonraki iki yıl boyunca " Tüketim Alışkanlıklarımız " konusu ile projemize devam etmekteyiz.