HEDEF KOLEJİ (08.04.2020) ÖĞRENCİ-VELİ BİLGİLENDİRME NOTU 4

HEDEF KOLEJİ (08.04.2020) ÖĞRENCİ-VELİ BİLGİLENDİRME NOTU 4

HEDEF KOLEJİ (08.04.2020) ÖĞRENCİ-VELİ BİLGİLENDİRME NOTU 4

Değerli Velilerimiz,                                                                                                                 08 Nisan 2020

              16 Mart 2020 tarihinden beri eğitim ve öğretim etkinliklerimize  “Uzaktan Eğitim” yoluyla devam edilmektedir. Bu süreç daha önceki bilgilendirme notumuzda açıklandığı şekilde beş aşamada gerçekleştirilmektedir. Sizlerden,  öğrencilerimizden ve öğretmenlerimizden aldığımız geri dönütlerde uygulamaların başarıyla yürütüldüğü anlaşılmaktadır. 30 Nisan 2020 tarihine kadar süreceği belirtilen bu ara vermenin içinde bulunulan koşullar ve gelişmelere göre daha ileri tarihlere sarkacağı ön görülmektedir.

              İlerleyen süreç içinde, eğitim ve öğretim etkinliklerini destekleyecek ders içerik ve materyallerine ihtiyaç duyulacak ve bunların öğrencilerimize sunulması kaçınılmaz olacaktır. Uzaktan eğitimin teknik bir alt yapı gerektirdiği, bu alt yapının medya ortamından sağlandığı bilinen bir gerçektir. Gerek iş dünyası, gerekse eğitim alanındaki kurum ve kuruluşlar çeşitli sosyal medya kanallarıyla uzaktan iletişim ve uzaktan eğitim modellerini kullanmaktadırlar. Ders içerikleri EBA (Eğitim Bilişim Ağı) ile aktarılmakta, youtube ortamında yayınlanmakta,  online dersler zoom.us  programıyla yapılmakta, iletişimimiz WhatsApp ve SMS yoluyla sağlanmaktadır. Bundan sonraki süreç içinde çocuklarımıza, online yollarla, başka sosyal medya platformlarında “sınav” yapılması yoluna gidileceği kaçınılmazdır.

              İçinde bulunduğumuz koşullarda basında sosyal medya kullanımı konusunda çeşitli haberler yer almaktadır. Okulumuzca gerçekleştirilen “uzaktan eğitim” çalışmaları yönetici ve öğretmenlerimiz denetiminde gerçekleştirilmektedir. Özel Manisa Hedef Koleji olarak en temel görevimiz ve önceliğimiz  çocuklarımızın sosyal medya ortamında korunmasıdır. Çalışmalarımızı bu bilinç,  özen ve titizlikle yürütmekteyiz. Okulumuz yönetici ve öğretmenleri tarafından ve onların denetiminde sosyal medya ortamında gerçekleştirilen eğitim ve öğretim çalışmalarına çocuklarımız sizin denetiminizde ve izninizle katılmaktadırlar.

              Yaşamımızı ve özellikle çocuklarımızı olumsuz etkileyen Covid-19 salgınını sağlıklı bir şekilde atlatıp, yaşamımıza bıraktığımız yerden devam edebilmenin özlemiyle sağlıklı ve huzurlu bir yaşam dileriz.  #Evde Kalalım Sağlıkla Kalalım#  

DOSYALAR