HEDEF KOLEJİ (04.04.2020) ÖĞRENCİ-VELİ BİLGİLENDİRME NOTU 3

HEDEF KOLEJİ (04.04.2020) ÖĞRENCİ-VELİ BİLGİLENDİRME NOTU 3

HEDEF KOLEJİ (04.04.2020) ÖĞRENCİ-VELİ BİLGİLENDİRME NOTU 3

Sayın Velimiz, .                                                                                                      04 Nisan 2020

              Covid-19 salgınının etkisi altında yaşamımız devam etmektedir. 16 Mart 2020 tarihinden günümüze kadar geçen 20 günlük sürede, bir yandan tedbirler alınmaya çalışılırken diğer yandan açıklanan rakamları izlemekteyiz. Ancak her şeye rağmen yaşam devam etmekte, siz velilerimiz iş yaşamının getirdiği zorunluluklar kapsamında çocuklarınızı evlerinizde bırakarak bu zorunlulukları yerine getirme çabası içindesiniz.  Hepimizin bu salgının olumsuz etkilerinden kurtulmak için her türlü tedbiri almaktan ve alınan her türlü tedbire uymaktan başka çaremiz olmadığı kanatindeyiz.

              Biz Özel Manisa Hedef Koleji olarak eğitim faaliyetlerini “uzaktan eğitim” yoluyla sürdürmekteyiz. Öğretmenlerimiz, eğitim ve öğretime zorunlu ara verme sürecinin başladığı tarihte kaldıkları yerden devam etmektedirler. Uzaktan eğitim süreci beş aşamada gerçekleştirilmektedir. Birinci aşamada; öğretmenlerimiz tarafından ünitelendirilmiş yıllık planlarındaki konular esas alınarak ders içeriği hazırlanmaktadır. İkinci aşamada; hazırlanan ders içerikleri öğrenciler tarafından izlenmektedir. Üçüncü aşamada; öğretmenlerimiz Bilgilendirme Notu ile yapılacak çalışma hakkında öğrencilerimizi ve velilerimizi bilgilendirmektedir. Dördüncü aşamada; okul yönetimince hazırlanan Haftalık Programa bağlı olarak öğretmenlerimiz denetim ve rehberliğinde telekonferans aracılığı ile dersin mütalaası yapılmaktadır.  Beşinci aşamada ise, öğrenciler bireysel olarak öğretmenleri ile iletişim kurarak sorularına ve sorunlarına çözüm bulmaktadırlar. Bu çalışma sistemimiz okul yöneticileri olarak bizler tarafından takip edilmekte ve denetlenmektedir. Siz velilerimizden, öğrencilerimizden ve öğretmenlerimizden gelen dönütler aracılığı ile çalışmalarımızda gerekli düzeltme yapılmaktadır.

              Öğretmen ve öğrencinin yüz yüze olmadığı eğitim ortamının eksiklikleri olacağı muhakkaktır. Ancak; okul ortamını eve taşımak, uzaktan eğitim yoluyla her şeyi yapmak mümkün değildir. Onlar henüz olup bitenin farkında değiller. Çocuklarımız evde bulundukları sürede; okul, öğretmen ve zil otoritesinden, arkadaşlarından, oyunlarından yoksundurlar. Uzaktan eğitimde amacımız çocuklarımızı; gerçek bir eğitim-öğretim ortamında olduklarını varsayarak onlardan öğretim programlarındaki kazanımları beklemek doğru bir davranış olmayacaktır. Özellikle bu süreçte bir başka öğrenci ve bir başka okulun yaptıkları üzerinden değerlendirmek gerçekçi değildir. Bugünlerde en çok ihtiyaç duyulan; onlarla uzaktan yönetilen sistem aracılığı ile bir ortamı paylaşmak, dayanışma içinde olmaktır. Çocuklarımızın yaşamının bütünlüğünü düşündüğümüzde bu süreç içinde öğrenemediği hiçbir şeyin kayıp olarak görülemeyeceği bir gerçektir. 

              Çocuklarımızın dersten değil, yaşamdan geri kalmamaları, onlara duyduğumuz özlemin bir an önce sona ermesi temennisiyle; sağlıklı ve huzurlu bir yaşam dileriz    

DOSYALAR