HEDEF KOLEJİ (26.03.2020) ÖĞRENCİ-VELİ BİLGİLENDİRME NOTU 2

HEDEF KOLEJİ (26.03.2020) ÖĞRENCİ-VELİ BİLGİLENDİRME NOTU 2

HEDEF KOLEJİ (26.03.2020) ÖĞRENCİ-VELİ BİLGİLENDİRME NOTU 2

Sayın Velimiz,                                                                                                         

              Bilindiği gibi olağanüstü bir dönem yaşıyoruz. Tüm Dünyanın uğraştığı; ülkeleri, toplumları, aileleri ve bireyleri etkileyen ve en önemlisi “yaşam” mücadelesi verilen günlerdeyiz. Sürecin nasıl gelişeceği ve sonucun nasıl gerçekleşeceği belli değildir. Bu nedenle 13-29.03.2020 tarihleri arasında eğitim-öğretim faaliyetlerimize ara vermek zorunda kaldık. Ancak bu tarih görülen lüzum üzerine 30.04.2020 tarihine kadar uzatıldı. MEB tarafından yapılan planlamaya göre 16-20.03.2020 tarihleri arasında herhangi bir eğitim süreci öngörülmemiş, sonraki süreç için EBA (Eğitim Bilişim Ağı) üzerinden uzaktan eğitim desteği verileceği açıklanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilecek uzaktan eğitim uygulamasına okulumuz öğrencilerinin nasıl katılacağı, öğrencilerimizin ve velilerimizin nasıl yönlendirileceği, gerekirse ek çalışmaların nasıl ve ne şekilde yapılacağı görüşülmüştür.  23.03.2020 günü başlayan programlarda; internet bağlantıları, zamanlama, sınıf oluşturma, sınıfı yönetme, ödevlendirme, ödev kontrolü vb. nedenlere bağlı olarak sıkıntılar yaşandığı gerek öğrenciler, gerek veliler ve gerekse kamuoyu tarafından paylaşılmıştır. 

              Eğitim bir süreçtir, süreçler sonuca etki etmektedir. Olağan üstü koşullar içinde bulunduğumuz bir dönemde elbette çocuklarımız için kaygılar taşımaktayız. Dünyadaki tüm kurum ve kuruluşlar hizmet verme konusunda arayış içindedirler.  Eğitim kurumları da bir takım uygulamalar ile çocukların eğitimine destek olma çabalarını sürdürmektedirler. Ancak şu bilinmelidir ki, hiçbir eğitim modeli; öğretmen-öğrenci birlikteliğindeki yüz yüze eğitimin yerini asla tutamaz. Koşullar değiştiğinde ve çocuklarımız, bizler, ülkemiz ve tüm insanlık bu sıkıntılı günleri aşarak normal yaşantımıza döndüğümüz günlerde; dünden daha güçlü ve azimli olarak çocuklarımızla kaldığımız yerden eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam edeceğiz.

              Özel Manisa Hedef Koleji olarak zorunlu ara verdiğimiz günden bugüne kadar çeşitli eğitim-öğretim faaliyetlerini farklı uygulamalarla gerçekleştirmeye çalıştık. 30.03.2020 Pazartesi gününden itibaren ilkokulda okulistik ve ortaokulda zoom.us sistemleri üzerinden gerçekleştireceğimiz çalışmaların planlamasını yürütmekteyiz. Hangi dersin, hangi saatlerde yapılacağı ile ilgili çizelge tarafınıza iletilecektir. Öğretmenlerimiz ders anlatımlarının yanında öğrencilerimiz ile görüşmeler gerçekleştireceklerdir. Amacımız onlarla bağ kurarak, el ele vererek eğitim-öğretim yoluyla ve öğretmen-öğrenci ilişkisi içinde bugünleri atlatmalarına yardımcı olmaktır.

              Takdir edersiniz ki herkesin; biz öğretmenlerin, siz velilerimizin ve çocuklarımızın düzeni bozuldu. Çocuklarımıza, insanlığın yüz yılda bir başına gelebilecek böyle bir salgının neden ve sonuçlarını, bugün içinde bulunduğumuz durumu, çocuklarımıza anlatabilmekte zorlanmaktayız. Bir yandan çocuklarımızın eğitimini düşünürken, diğer yandan sürecin neler getirip-götüreceği, nasıl sonuçlanacağı konusunda kaygılar taşımaktayız

              Eğitim-öğretim 365 gün devam eden bir süreçtir. Öğrencilerimiz ders programlarında yer alan eğitim-öğretim faaliyetlerini;  yüz yüze eğitim içinde okullar açıldıktan sonra tamamlanacaktır. Bu süre içinde öğrencilerimize yemek ve servis hizmeti de sunulacaktır. Hiç kimsenin hak kaybına uğraması söz konusu değildir. Zor günleri hep birlikte, ele ele, dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma duygularıyla aşabilmek umuduyla; sağlıklı ve huzurlu günler dileriz.

DOSYALAR