Ortaokul

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ÇALIŞMALARI

Oryantasyon Çalışmaları

Ortaokula gelen tüm öğrencilerimize okulun fiziki şartlarını ve işleyişini tanıtmak amacıyla oryantasyon programı yapılmaktadır. Öğrencilerin okula adaptasyonunu, okulu tanıyıp sevmelerini sağlamak, öğretmenlerini ve rehberlik servisini tanıtmak amacıyla yapılan çalışmaları kapsayan süreçtir.

Eğitsel Rehberlik Çalışmaları

 • Sene başında öğrenciler ile bireysel görüşmeler ve velilere yönelik sınav bilgilendirme semineri düzenlenerek özellikle sınıfların lise ve ileriye yönelik hedefleri belirlenmektedir. Öğrencilerimize ders başarısını artırmak amacıyla;
 • Beynin çalışması ve öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini anlamalarına yönelik gruplar halinde ve sınıfsal bazda eğitimler
 • Öğrenme stillerini belirlemeye yönelik sunumlar ve çalışmalar
 • Test çözme teknikleri konusunda bilgilendirme çalışmaları
 • LGS süreci çalışmaları; sınav süreci, ortamı, yapısı hakkında bilgilendirmeler, okul içi ortak sınavlarla öğrencinin başarı takibi, süreç ile ilgili veliye geri dönütlerin yapılması
 • Sınav kaygısını yönetebilme, dikkatini toplayabilme yönetemlerinin öğretilmesi; nefes egzersizi çalışmaları
 • Motivasyonel çalışmalar

Bireysel İlgi-Yetenek Belirleme Çalışmaları

Öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini belirleyerek doğru tercihler yapmalarına yardımcı olmak amacıyla Akademik Benlik Kavramı ölçeği uygulanır.  Öğrenci ve velilerimiz ile sonuçlar paylaşılır.

Meslek Tanıtım Çalışmaları

Lise seçimi ve meslek tanıtımları konusunda kendilerine uygun tercihler yapabilmeleri amacı ile öğrencilerimiz yıl içerisinde farklı meslek gruplarından temsilciler ile bir araya getirilmektedir.

Kişisel Gelişim ve Gelişimsel Rehberlik Çalışmaları

Ergenlik dönemini tanıtıcı çalışmalar; okul uzmanlarınca ve alanında uzman kişilerce, bu dönemde yaşanacak problemler konusunda destek olmak amacı ile yıl içerisinde öğrencilerimize bilgilendirme konusunda bireysel ve grup çalışmaları yapılmaktadır.

Çatışma Çözümü-Arabuluculuk ve Empati Çalışmaları

Öğrencilerimizin öfkelendikleri durumlarda kendilerini sağlıklı ifade edebilmelerini sağlamak amacıyla, arkadaşları arasında oluşabilecek sorunlarda çözüm odaklı düşünebilmeleri adına rehberlik servisince gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Siber Suçlar Konusunda Çalışmalar

Alanında uzman kişiler tarafından öğrencilerimize siber suçlar ile ilgili gerekli bilgilendirilmelerin yapıldığı çalışmalardır.

Veliye Yönelik Seminer Çalışmaları

 • Birebir veli görüşmeleri
 • Ergenlik sürecinde anne-baba tutumları
 • Sınav sürecinde aile tutumları
 • Etkili iletişim
 • Veli toplantıları

Yapılan diğer özel çalışmalar:

 • Sağlıklı yaşam ve beslenme
 • Teknoloji bağımlılığı
 • Tütün bağımlılığı
 • Akran zorbalığı
 • Çocuk istismarı ve ihmali
 • Çocuk hakları ve değerler eğitimi

Öğrencilerimize; seçim yapma, karar verme, sorumluluk alma, deneme-uygulama, işbirliği geliştirme ve yaşıtlarıyla ilişki kurma olanakları sağlamayı amaçlıyoruz.