Anaokulu

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ÇALIŞMALARI

Oryantasyon Çalışmaları

Okulun ilk günlerinde öğrencilerin okula uyumlarını hızlandırıcı, okulu sevmelerine ve mutlu olmalarına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle ayrılma kaygısı yaşayan, okul yaşamına ilk kez başlamış ya da yeni bir okula başlamış olan çocuklarla rehber öğretmen ve psikoloğumuz ortak çalışmalar yürütmektedir.  Ayrıca velilere bu süreçte neler yapılması gerektiği ile ilgili özel görüşmeler yolu ile bilgi verilmektedir.

 Öğrenci Tanıma Çalışmaları

Öğrenciler ile bireysel görüşmeler yapılmaktadır. Zaman zaman sınıf ziyaretleri yapılarak doğal gözlem ile takipleri sağlanmaktadır. Öğrencileri daha yakından tanımak amacıyla ölçek ve test uygulamaları yapılmaktadır. Öğretmenlerle ortak çalışılarak öğrencilerle alakalı değerlendirmeler yapılmaktadır. Aynı zamanda öğretmenlere de sınıf içi yöntemlerde yönlendirmede bulunulmaktadır.

 Gelişimsel Bazlı  Çalışmalar

Öğrenci her yönden ele alınarak  normal gelişim sürecinde davranışsal, bilişsel ve duygusal kapasitesine uygun gelişim düzeyi gösterebilmesine odaklanılır.

 Eğitsel Rehberlik Çalışmaları

Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin keşfedilmesi ve deteklenmesi adına  sınıf öğretmenleri ile birlikte ve öğrenci ile bireysel çalışmalar yapılmaktadır.

 Önleyici Rehberlik Çalışmaları

Öğrenciler problem yaşamadan önce bu konularda yapılan çalışmalar koruyucu ruh sağlığı çalışmalarıdır. Öğrencilerle çatışma çözme, mahremiyet eğitimi ve hayır diyebilme konularında sınıf rehberlik çalışmaları, dikkat güçlendirme çalışmaları, kendini ve çevresini tanıma çalışmaları, duyguları tanıma, yaratıcı düşünmeyi destekleme, etkin iletişim kurma konularında çalışmalar yapılmaktadır.

 Veli Seminerleri ve Düzenli Veli Toplantıları

Velilerin ihtiyaç duydukları konular belirlenerek alanında öğretmenler, okul uzmanları ve harici uzmanlarca  verilen veli etkinliklerini kapsar.

 Bülten Çalışmaları

Velilerin ihtiyaç duyduğu konularda bülten yazılarıyla bilgi paylaşımı yapılmaktadır. Okul dergisinde rehberlik servisine ayrılan kısımda dikkat gerektiren önemli konularda bilgiler yayınlanır.

Öğrencilerimize; seçim yapma, karar verme, sorumluluk alma, deneme-uygulama, işbirliği geliştirme ve yaşıtlarıyla ilişki kurma olanakları sağlamayı amaçlıyoruz.